• ویژگی های خاص این محصول :بازسازی و ترمیم سطوح آسیب دیده داخلی موتورافزایش قدرت و شتاب خودروکاهش محسوس مصرف سوختبازیابی کمپرس سیلندر هاکاهش صدا و لرزش های موتورمحافظت از قطعات داخل موتور در برابر اصطکاک و سایش مضرافزایش کیفیت روان کاری روغن موتورکاهش میزان آلاینده های خروجی از اگزوز (CO2, CO, HC)

  1,499,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :بازسازی و ترمیم سطوح آسیب دیده داخلی موتورافزایش قدرت و شتاب خودروکاهش محسوس مصرف سوختبازیابی کمپرس سیلندر هاکاهش صدا و لرزش های موتورمحافظت از قطعات داخل موتور در برابر اصطکاک و سایش مضرافزایش کیفیت روان کاری روغن موتورکاهش میزان آلاینده های خروجی از اگزوز (CO2, CO, HC)

  1,659,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :افزایش قدرت و فشار روغن موتوردارای احیاگر موتوررفع روغن سوزی های اولیهافزایش ویسکوزیته روغنبازیابی خاصیت الاستیسیته واشر هاجلوگیری از سایش و اصطکاک مضر قطعات موتورقابل استفاده برای انواع موتور ها، حتی موتور های توربوافزایش کیفیت روغن موتور

  549,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :بازسازی و ترمیم سطوح آسیب دیده داخلی موتورافزایش قدرت و شتاب خودروکاهش محسوس مصرف سوختبازیابی کمپرس سیلندر هاکاهش صدا و لرزش های موتورمحافظت از قطعات داخل موتور در برابر اصطکاک و سایش مضرافزایش کیفیت روان کاری روغن موتورکاهش میزان آلاینده های خروجی از اگزوز (CO2, CO, HC)

  1,599,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :بازسازی و ترمیم سطوح آسیب دیده داخلی موتورافزایش قدرت و شتاب خودروکاهش محسوس مصرف سوختبازیابی کمپرس سیلندر هاکاهش صدا و لرزش های موتورمحافظت از قطعات داخل موتور در برابر اصطکاک و سایش مضرافزایش کیفیت روان کاری روغن موتورکاهش میزان آلاینده های خروجی از اگزوز (CO2, CO, HC)

  2,299,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :بازسازی و ترمیم سطوح آسیب دیده داخلی موتورافزایش قدرت و شتاب خودروکاهش محسوس مصرف سوختبازیابی کمپرس سیلندر هاکاهش صدا و لرزش های موتورمحافظت از قطعات داخل موتور در برابر اصطکاک و سایش مضرافزایش کیفیت روان کاری روغن موتورکاهش میزان آلاینده های خروجی از اگزوز (CO2, CO, HC)

  3,299,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :بهبود ویسکوزیته روغن موتور، متناسب با استاندارد موتور خودروافزایش کیفیت روغن حتی تحت بالاترین دما و فشاربازیابی فشار اولیه روغنافزایش قدرت خودرومتوقف کردن روغن سوزیجلوگیری از تماس سطح قطعات موتور با یکدیگر، حتی در سخت ترین فشار هاقطع صداهای موتورحفاظت از موتور در برابر سایش، خوردگی و زنگ زدگی 

  299,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :رفع روغن سوزی مراحل اولیه خودرورفع بخار روغنتوقف نشتی روغن موتورحذف صداهای موتورکاهش اصطکاک و حرارت تولید شده در موتورافزایش کیفیت و دوره سرویس روغنمحافظت از موتور در استارت های سردجلوگیری از تولید و انباشته شدن لجن و رسوبات در موتور

  1,999,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :رفع روغن سوزی و مشکل دود کردن خودرورفع نشتی های روغنبهبود رینگ پیستون های آسیب دیدهاستفاده آسان

  799,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • ویژگی های خاص این محصول :کاهش محسوس اصطکاک و محافظت از موتور در برابر سایشجلوگیری از خرج هزینه های گزاف بابت تعمیر موتورافزایش عمر قطعات موتورتضمین بهترین روانکاری روغن، حتی تحت سخت ترین شرایط کاریاثر ماندگار تا 50 هزار کیلومترسازگار با تمامی روغن موتور هاکاملا سازگار با تمامی اتومبیل هابدون هیچگونه آسیب

  1,339,000 تومان آماده ارسال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  آماده ارسال
 • خرید محصول

  ویژگی های خاص این محصول :رفع روغن سوزی و مشکل دود کردن خودرورفع نشتی های روغنافزایش قدرت موتورکاهش و در بعضی موارد ترمیم مشکل کمپرس روغنعدم نیاز به پرداخت هزینه های گزاف باز کردن موتورسریع ترین روش برای حل مشکل دود خودرو، برای اخذ معاینه فنی

  312,550 تومان 329,000 تومان 5% بـه زودی
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  بـه زودی
 • خرید محصول

  ویژگی های خاص این محصول :افزایش محسوس قدرت خودرومحافظت از موتور در برابر زنگ زدگی و خوردگیتمیز کردن موتور از انواع لجنافزایش طول دوره روغنجلوگیری از سایش و اصطکاک مضرایجاد لایه محافظتی بر روی سطح موتور

  749,000 تومان بـه زودی
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف